8590 Enterprise Drive South, Mountain Iron, MN 55768
office@messiahmtiron.org
Office: 218.741.7057
https://www.messiahmtiron.org